บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด

To be trusted digital solutions partner

วิถีทางการทำงานร่วมกัน

มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างดีเยี่ยม

  • ข่าวและกิจกรรม
  • รับสมัครงาน
ร่วมงานกับพีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น

พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น ตระหนักดีว่าปัจจัยสู่ความสำเร็จของบริษัท ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพ พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จึงให้ความสำคัญด้านบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง โดยกำหนดนโยบายในการเลือกสรรบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มุ่งสนับสนุนการพัฒนาความสามารถการทำงานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานและสภาพแวดล้อม รวมทั้งให้ผลตอบแทนแก่พนักงานที่เป็นธรรม เหมาะสม ทัดเทียมบริษัทชั้นนำ โดยเรามุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดีงาม การทำงานเป็นทีม เพื่อให้พนักงานเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน