PTT Digital ร่วมงานสัมมนาผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการ PTT Station ทั่วประเทศ ประจำปี 2567

PTT Digital ร่วมงานสัมมนาผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการ PTT Station ทั่วประเทศ
ประจำปี 2567 นำเสนอ Smart Solutions สนับสนุนสถานีบริการน้ำมัน
เพิ่มพลังธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

      เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด หรือ PTT Digital ได้มีโอกาสต้อนรับ คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คุณดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) คุณสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และคุณพิมาน พูลศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงในงานสัมมนาผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการ PTT Station ทั่วประเทศ ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด  “Converging Toward Excellence  รวมพลังให้เป็นหนึ่ง  เพื่อสร้างความเป็นเลิศ”  โดยมี   คุณนภัทร นภินธากร  กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด (PTT Digital) และคณะผู้บริหารบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ให้การต้อนรับที่บูธจัดแสดงของ PTT Digital ณ ห้อง Bangkok Convention Centre โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre Central World กรุงเทพมหานคร

      ในงานนี้ ส่วนพัฒนาระบบงานค้าปลีกน้ำมัน (พร.พบธ.) บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) หรือ OR ร่วมกับ PTT Digital นำเสนอโซลูชันที่ทาง PTT Digital พัฒนาและให้บริการแก่สถานีบริการ PTT Station ซึ่งช่วยยกระดับการบริหารจัดการภายในสถานีบริการน้ำมันด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและสร้างโอกาสในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยโซลูชันที่นำมาเสนอ ประกอบด้วย Dashboard POS On Cloud ที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ให้บริหารสถานีบริการในการดูข้อมูลได้อย่าง Real Time  ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านทาง  Tablet  หรือ  Smart phone  พร้อมทั้ง ปรับแต่งหน้าจอตามความต้องการได้ด้วยตนเอง ต่อด้วยนำเสนอ POS Oil Next Move การให้บริการเติมน้ำมันแบบ Self-Serve ที่สามารถบริการด้วยตนเองง่าย ๆ ไม่ว่าจะเป็น การสั่งเติมน้ำมัน ชำระค่าบริการ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วต่อการให้บริการของสถานีบริการ นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้สถานีบริการสามารถรองรับลูกค้าได้มากขึ้น เป็นการเพิ่มโอกาสทางรายได้ให้กับสถานีบริการน้ำมัน และนำเสนอ Lavender อุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่อง POS และ Back Office สำหรับสำรองข้อมูลการขาย กรณีที่ระบบขัดข้อง นับเป็นอุปกรณ์ที่สามารถช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการสถานีบริการน้ำมันให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

      สำหรับงานสัมมนาครั้งนี้บูธของ PTT Digital ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก ทีมงาน PTT Digital ให้การต้อนรับ พูดคุย พร้อมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการภายในสถานีบริการน้ำมันจากผู้บริหารสถานีได้เป็นอย่างดี พร้อมสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การให้บริการสถานีน้ำมัน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างครบวงจรในอนาคต


20 ก.พ. 2567 - 20 ก.พ. 2567