PTT Digital คว้า 2 รางวัลผลงาน Technology ยอดเยี่ยมแห่ง Asian

PTT Digital คว้า 2 รางวัลผลงาน Technology ยอดเยี่ยมแห่ง Asian
จากงานประกาศรางวัล The Asian Technology Excellence Awards 2023

     เมื่อวันที่  18  กันยายน  2566  ที่ผ่านมา   บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด   นำโดย คุณกวีศักดิ์ บุญเฉลียว กรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหาร และทีมงานบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ได้เข้าร่วมรับรางวัลจากการประกวดผลงาน Technology ยอดเยี่ยมแห่ง Asian ภายใต้ชื่องาน “The Asian Technology Excellence Awards ประจำปี 2566” จัดโดย The Asian Business Review ซึ่งเป็นโครงการประกวดระดับภูมิภาค Asian คัดเลือกบริษัทที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่โดดเด่นได้มาตรฐาน และเป็นผู้นำในการพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพ เข้าร่วมการแข่งขันโดยบริษัทชั้นนำทั่วภูมิภาค Asian สำหรับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ PTT Digital ได้รับในครั้งนี้ประกอบไปด้วย 2 รางวัล ซึ่งได้แก่ :

1) รางวัล Thailand Technology Excellence Award for AI – Energy for the Hyperautomation and Digital Worker to Revolutionize Energy Supply Chain Management ซึ่งนำเสนอเทคโนโลยี ภายใต้ชื่อ Product GAIA - Supply Chain Management Platform พัฒนาโดยทีมงาน PTT Digital

GAIA Platform นำแนวคิด Hyperautomation และ Digital Worker solutions มาผสานเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้าด้วยกันโดยเป็นการเชื่อมโยงการทำงานระหว่าง Business และ People Process เพื่อบริหารจัดการตั้งแต่การกระจายสินค้าคงคลังไปจนถึงการขนส่งครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดย GAIA Platform มีการนำเทคโนโลยี ML และ AI มาช่วยในการประมาณการณ์ความต้องการสินค้าล่วงหน้า รวมถึงการกระจายสินค้าไปยังตำแหน่งต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ยังทำการตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ขับขี่พาหนะในการจัดส่งสินค้า ซึ่งโซลูชั่นนี้จะมีส่วนช่วยในการบริหารจัดการและวางแผนการกระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนทางธุรกิจ และยังสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาวอีกด้วย

2) รางวัล Thailand Technology Excellence Award for Digital – Oil & Gas for the Digital Transportation in Oil and Gas industry with Hyperautomation augmentation ซึ่งนำเสนอเทคโนโลยีภายใต้ชื่อ Product Hermes - Logistics and Transportation Platform พัฒนาโดยทีมงาน PTT Digital

สำหรับรางวัลนี้ PTT Digital ได้นำเสนอ Hermes Platform ระบบควบคุมและติดตามการขนส่ง (Logistic tracking platform) ที่ออกแบบให้รองรับการทำ Solution ด้าน Logistic ทางบก ซึ่งจะสามารถช่วยผู้ประกอบการหรือผู้ใช้งานให้สามารถบริหารจัดการติดตามการขนส่งทั้งกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบครบวงจร

Hermes Platform พร้อมให้บริการสำหรับผู้ใช้บริการที่เป็นเจ้าของยานพาหนะขนส่งมากกว่า 1,500 คัน ช่วยให้ผู้ใช้บริการทราบสถานะการขนส่งสินค้า ความปลอดภัยในการขนส่ง รวมไปถึงประสิทธิภาพการขนส่งในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนการรับสินค้า ระหว่างการขนส่ง และการส่งมอบ

แนวคิด Hyperautomation ใน Hermes Platform ช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถมองเห็นการดำเนินงานในทุกกระบวนการได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่การจัดการคำสั่งซื้อ การจัดการการขนส่ง การจัดการคลังสินค้า การจัดการ Vendor รวมถึงความปลอดภัยของพนักงาน ผ่านการนำเทคโนโลยี IoT-cloud geolocation, AI และ MLมาใช้ และเชื่อมต่อข้อมูลของทุกกระบวนการให้เป็นภาพเดียวกัน ซึ่งเป็นการช่วยยกระดับขีดความสามารถในการดำเนินงานครบทั้ง Value Chai

โดยรางวัลนี้เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ด้านศักยภาพและมาตรฐานการพัฒนาเทคโนโลยีภายใต้รูปแบบ Platform ของ PTT Digital ว่าสามารถแข่งขันและมีศักยภาพเทียบเท่าองค์กรอื่น ๆ ในตลาดภูมิภาค Asian ได้ โดย PTT Digital มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาศักยภาพการทำงาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของบริษัททั้งในและนอกกลุ่ม ปตท. ที่ไว้วางใจให้ PTT Digital เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางวัลดังกล่าวของ PTT Digital ได้ที่ : https://asianbusinessreview.com/event-news/ptt-digital-company-limited-wins-2-accolades-asian-technology-excellence-awards-2023


18 ก.ย. 2566 - 18 ก.ย. 2566