พีทีที ดิจิตอล ผนึกกำลัง ไปรษณีย์ไทย อัปสกิลขนส่งด้วยดิจิทัลโซลูชัน รุกเพิ่มประสิทธิภาพงานควบคุมและระบบติดตามการขนส่งทันทุกการเติบโตอีคอมเมิร์ซ

พีทีที ดิจิตอล ผนึกกำลัง ไปรษณีย์ไทย อัปสกิลขนส่งด้วยดิจิทัลโซลูชัน 
รุกเพิ่มประสิทธิภาพงานควบคุมและระบบติดตามการขนส่ง

ทันทุกการเติบโตอีคอมเมิร์ซ
 

                    (กรุงเทพฯ – 15 ธันวาคม 2565) บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกลุ่ม ปตท. ผนึกความร่วมมือกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ผู้นำด้านการขนส่งพัสดุชั้นนำของประเทศไทย เสริมประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งในยุคดิจิทัลผ่านการทดลองการใช้งานระบบ Hermes Platform ซึ่งเป็นระบบควบคุมและติดตามยานพาหนะแบบครบวงจร ครอบคลุมฟังก์ชั่น GPS Tracking เพื่อระบุตำแหน่งพิกัดรถโดยสาร รวมถึงสามารถดูรอบการขนส่ง และติดตามพฤติกรรมของพนักงานขับรถ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจขนส่งและอีคอมเมิร์ซที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเบื้องต้นไปรษณีย์ไทยร่วมกับพีทีที ดิจิตอลนำร่องศึกษาการใช้งานระบบ Contract Management และ Transportation Management เพื่อบริหารจัดการสัญญาระหว่างไปรษณีย์ไทยและ คู่ค้าผู้ขนส่งให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงพัฒนาการบริหารจัดการการขนส่งให้มีศักยภาพมากขึ้น ในอนาคต                   

               นายกวีศักดิ์ บุญเฉลียว กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด กล่าวว่า “หนึ่งในพันธกิจของ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด (PTT Digital) คือ การมุ่งมั่นพัฒนาและผลักดันการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรธุรกิจต่างๆ ให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย เพื่อให้องค์กรสามารถบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล โดยธุรกิจขนส่งถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาที่มีผู้ใช้บริการขนส่งในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่ในขณะเดียวกัน ผู้ขนส่งก็ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งจากการแข่งขันที่รุนแรงจากการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ และปริมาณการขนส่งที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน ด้วยเหตุนี้ ทำให้ผู้ประกอบการขนส่งต้องนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาพัฒนาการบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากขึ้น ทั้งในด้านคุณภาพการบริการ และความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า จึงเป็นที่มาของความร่วมมือกับ ไปรษณีย์ไทย ในการนำระบบ Hermes Platform ซึ่งเป็นระบบควบคุมและติดตามยานพาหนะแบบครบวงจรที่ พีทีที ดิจิตอล พัฒนาและให้บริการรองรับการขนส่งรถขนส่งน้ำมันอยู่ในปัจจุบัน มาสนับสนุนและบริหารจัดการรอบการขนส่ง เส้นทางการขนส่ง รวมถึงควบคุมการตรวจสอบและจ่ายค่าขนส่ง สนับสนุนการดำเนินงานของไปรษณีย์ในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นการยกระดับการขนส่งพัสดุสู่รูปแบบดิจิทัล และก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริการขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น”

             จากพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลที่นิยมซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ทั้งนี้ ข้อมูลจากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ (EIC) พบว่า ยอดการขนส่งพัสดุในปี 2563 มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 4 ล้านชิ้นต่อวัน ขยายตัวเพิ่มขึ้น 35% จากปี 2562 และคาดว่าในปี 2565 จะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 7 ล้านชิ้นต่อวัน

               ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า “ไปรษณีย์ไทยเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความแตกต่างด้านการบริการในทุกมิติ ผ่านการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาพัฒนาบริการรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้การทำงานคล่องตัว และลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดี อยู่เสมอ สำหรับการร่วมมือกับพีทีที ดิจิตอล ในครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดการบริหารจัดการขนส่ง ของไปรษณีย์ไทยสู่ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบยิ่งขึ้น ซึ่งเบื้องต้นจะทดลองการใช้งานระบบ Contract Management และ Transportation Management ที่อยู่ในระบบ Hermes เข้ามาติดตั้งในไปรษณีย์ไทยและรถขนส่งไปรษณีย์ ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการบริหารจัดการกับคู่ขนส่งเป็นระบบมากขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบรถขนส่งได้อย่างแม่นยำ ทำให้สามารถจัดการกับปริมาณพัสดุที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันได้อย่างรวดเร็ว”

             “ไปรษณีย์ไทยเห็นความสำคัญของการนำบิ๊กดาต้า และระบบดิจิทัลต่างๆ มาใช้กับเครือข่าย โลจิสติกส์ขององค์กรที่มีขนาดใหญ่และครอบคลุมทุกพื้นที่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพลังที่จะทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจในด้านคุณภาพบริการมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับการนำจ่ายพัสดุ เอกสารสำคัญ ความปลอดภัยตลอดเส้นทาง กระบวนการต่าง ๆ ที่สามารถตรวจสอบได้ และยังถือเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจขนส่งและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจของไปรษณีย์ไทยให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัลได้ตรงใจ พร้อมขับเคลื่อนให้ไปรษณีย์ไทยเป็นขนส่งดิจิทัลเต็มรูปแบบ และครองความเป็นผู้นำในตลาดขนส่งได้อย่างต่อเนื่อง”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนการตลาด บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด อาทิตยา สุขาภิรมย์ โทร : 02-1402147 อีเมล : Atitaya.s@pttdigital.com


15 ธ.ค. 2565 - 15 ธ.ค. 2565