พีทีที ดิจิตอล และ บริษัทกลุ่ม ปตท. ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อำนวยความสะดวกทีมงาน กทม. และกระทรวงสาธารณสุข ณ จุดบริการวัคซีนป้องกัน COVID-19 เคลื่อนที่ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

                 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร การกระจายวัคซีนให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มในทุกพื้นที่โดยเร็วที่สุดถือเป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญแห่งชาติ

             ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐให้ประชาชนได้รับวัคซีนได้อย่างรวดเร็ว และทั่วถึงมากที่สุด บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด (PTT Digital) ผู้ให้บริการพัฒนา และบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทกลุ่ม ปตท. ร่วมกับบริษัทกลุ่ม ปตท. ซึ่งได้แก่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน), บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันสนับสนุนอุปกรณ์ไอที อาทิเช่น Notebook, PC, Printer, Barcode Reader และอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมถึง ส่งทีมเจ้าหน้าที่ IT Onsite เพื่อเข้าให้การสนับสนุนติดตั้ง และเดินสายอุปกรณ์ ณ จุดลงทะเบียน ซักประวัติคัดกรองของหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 เคลื่อนที่ ซึ่งเป็นจุดบริการที่เกิดจากการดำเนินการร่วมกันระหว่าง กรุงเทพมหานคร และกระทรวงสาธารณสุข อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่รับลงทะเบียน และบันทึกประวัติได้อย่างราบรื่นที่สุด

             โดยหน่วยบริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 จะให้บริการประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กลุ่มเสี่ยงในบริเวณชุมชนโบถส์พระมหาไถ่และสนามโปโลฟุตบอลพาร์ค เขตลุมพินี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 10 ถึง 13 พฤษภาคม 2654 และมีแผนการให้บริการในบริเวณพื้นที่อื่น ๆ ร่วมกันในลำดับต่อไป

                PTT Digital และ บริษัทกลุ่ม ปตท. ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงเป็นกำลังใจให้คนไทย และประเทศไทยฝ่าวิกฤต COVID-19 ไปได้ด้วยดี สร้างพลังร่วมใจสู้ภัย COVID-19 ไปด้วยกัน

             หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : ส่วนการตลาด บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด อาทิตยา สุขาภิรมย์ โทร : 0 2140 2147 อีเมล : Atitaya.s@pttdigital.com


08 พ.ค. 2564 - 08 พ.ค. 2564