กิจกรรมจิตอาสา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

              ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมจิตอาสา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

             ณ โรงเรียนในอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
 

             บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด  ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ครั้งที่ 2 ประจำปี  2563 ขึ้น  ณ  โรงเรียนคลองนกกระทุง โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ และโรงเรียนคลองพระมอพิสัย อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยมี คุณกวีศักดิ์ บุญเฉลียว กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมส่งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา ชุดโต๊ะ/เก้าอี้นักเรียน และอุปกรณ์สำนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนมีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนได้ฝึกทักษาทางด้านการกีฬา เพื่อส่งเสริมให้ครู และนักเรียนมีสุขภาพที่ดี

            


11 พ.ย. 2563 - 11 พ.ย. 2563