กิจกรรมจิตอาสาประจำปี 2563

              ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมจิตอาสาประจำปี 2563

             ณ โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) 
 

             บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด  ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา  ประจำปี  2563 ขึ้น  ณ  โรงเรียนบางเขน  (ไว้สาลีอนุสรณ์) โดยมี คุณเทอดเกียรติ พร้อมมูล กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหารบริษัทฯ ร่วมส่งมอบหน้ากากผ้ามัสลินคุณภาพดี จำนวน 2,000 ชิ้น แอลกอฮอล์ชนิดน้ำและเจล จำนวน 40 ลิตร และเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย จำนวน 4 เครื่อง ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid - 19 เพื่อสุขภาพที่ดีของครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน

            


20 ส.ค. 2563 - 20 ส.ค. 2563