กิจกรรมจิตอาสาประจำปี 2562

              ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมจิตอาสาประจำปี 2562

             ณ โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) 
 

             บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด  ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา  ประจำปี  2562 ขึ้น  ณ  โรงเรียนบางเขน  (ไว้สาลีอนุสรณ์) โดยมี คุณเทอดเกียรติ พร้อมมูล กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหารบริษัทฯ นำทีมจิตอาสาร่วมส่งมอบการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา รวมทั้งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 3 เครื่อง, เครื่องพิมพ์พร้อมหมึก จำนวน 1 ชุด, โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ตัว, เก้าอี้ จำนวน 43 ตัว และมอบเงินสนับสนุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้การเรียน การสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

            ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนจากหน่วย Customer Service & Operations (CSO) และตัวแทนจากสำนักกรรมการผู้จัดการเข้าสำรวจห้องคอมพิวเตอร์ และดำเนินการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 41 เครื่อง รวมทั้งปรับปรุงระบบ LAN ระหว่างวันที่ 9-18 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ ต้องขอขอบคุณจิตอาสาทุกท่านที่ได้ร่วมกันทำประโยชน์เพื่อสังคมโดยรวม


10 ต.ค. 2562 - 15 พ.ย. 2562