กลุ่ม ปตท. ร่วมออกบูธงาน ‘Digital Thailand Bigbang 2018’

กลุ่ม ปตท. ร่วมออกบูธงาน ‘Digital Thailand Bigbang 2018’
นำเสนอเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัลของกลุ่ม ปตท. ในมหกรรมระดับชาติ

 

         เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา กลุ่ม ปตท. โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR) บริษัท บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP) และบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด (PTT Digital) ได้ร่วมออกบูธงาน Digital Thailand Bigbang 2018 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1- 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี โดยได้รับเกียรติจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมเข้าเยี่ยมชมบูธ โดยมี คุณอรวดี โพธิสาโร กรรมการผู้จัดการ PTT Digital ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร PTT เข้าร่วมงาน ประกอบด้วยคุณวรวัฒน์ พิทยศิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิตอล (รวว.) คุณยุทธนา วิญญูพงศ์พันธ์ ผู้ช่วยกรรมการ    ผู้จัดการใหญ่ ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (ผทต.) คุณสมนึก แพงวาปี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ แยกก๊าซธรรมชาติ (ผยก.) คุณวิไลวรรณ กาญจนกันติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ นโยบายการเงินและบัญชีองค์กร (ผยญ.) และคุณสุณี อารีกุล ผู้จัดการฝ่าย กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ และได้รับเกียรติจากผู้บริหาร PTTOR เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย คุณบูรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจหล่อลื่น (รลธ.) และคุณชุมพล สุรพิทยานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วางแผน (รผญ.) และได้รับเกียรติจากผู้บริหารจาก TOP เข้าร่วมงาน คุณสันติ วาสนศิริ ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมและการบริหารความยั่งยืน

         สำหรับงาน Digital Thailand Bigbang 2018 เป็นนิทรรศการเทคโนโลยีดิจิทัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดงานครั้งนี้ ภายใต้แนวคิด “Thailand BIG DATA: โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน” มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลล้ำสมัย จากพันธมิตร 12 ประเทศ กว่า 500 หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสตาร์ทอัพ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยและต่างชาติที่คาดว่าจะเข้าร่วมงานครั้งนี้ถึง 250,000 คน ได้เข้าใจถึงประโยชน์ และโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ รวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการนำ Big Data ไปใช้ขับเคลื่อนพัฒนาทุกภาคส่วน โดยงานครั้งนี้ กลุ่มปตท. โดย PTT Digitalรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการออกบูธนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของ ปตท. และบริษัทในเครือตลอดทั้ง Value Chain และ New Business ดังนี้

กลุ่ม Upstream ประกอบด้วย
1. Autonomous Underwater Vehicle (AUV) โดย PTTEP หุ่นยนต์ใต้น้ำอัตโนมัติที่สามารถทำงานด้วยตัวเองตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
2. Multipurpose Plant Inspection Octocopter (MPIO) โดย PTTEP โดรนชนิด 8 ใบพัด ติดตั้งกล้องความละเอียดสูง ซูมได้ 30 เท่า และกล้องถ่ายภาพความร้อน นำมาใช้ตรวจสอบหอเผาทิ้ง หรือ Flare อย่างปลอดภัย ช่วยให้วางแผนซ่อมบำรุงอุปกรณ์ได้อย่างแม่นยำขึ้น โดยโดรนรุ่นนี้ได้เข้าร่วมภาระกิจช่วยเหลือ น้องๆ ทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมีที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงด้วย

กลุ่ม Midstream ประกอบด้วย
1. IN - PIPE Inspection Robot โดย TOP หุ่นยนต์ตรวจสอบท่อตัวแรกของโลกที่ครอบคลุมขนาดของท่อได้มากกว่าครึ่งของโรงกลั่น
2. Predictive Asset Maintenance (The Soothsayer) โดย PTT เครื่องมือพยากรณ์ความเสียหายและพฤติกรรมผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ล่วงหน้า โดยใช้เทคนิคการทำนายจากข้อมูลเชิงสถิติ (Big data)
3. Integrated Pipeline Maintenance and Monitoring System (IPMMS) โดย PTT การนำ IoT มาใช้เพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบป้องการผุกร่อน Cathodic Protection ของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน มีความแม่นยำมากขึ้นและรู้ความเสี่ยงล่วงหน้า ถือเป็นการนำ NB-IoT มาใช้จริงเป็นรายแรกของ South East Asia
4. Commodity Trading and Risk Management (CTRM) โดย PTT ระบบสนับสนุนการบริหารและควบคุมความเสี่ยงทางการค้าของหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศในหลายมิติ ตั้งแต่ความเสี่ยงคู่ค้า ความเสี่ยงทางด้านราคา และการรับจ่ายเงิน

กลุ่ม Downstream ประกอบด้วย
1. Digital Marketing โดย PTTOR นำข้อมูลการใช้บัตร PTT Blue Card มาวิเคราะห์ด้วย Big Data เพื่อนำเสนอโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์สุดพิเศษให้กับสมาชิก PTT Blue Card

กลุ่ม New Business ประกอบด้วย
1. Advanced Human-Machine Interface (Predictive Human Health for Better Life) โดย VISTEC การทดลองวิจัยหุ่นยนต์สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ขาหุ่นยนต์ช่วยพยุงเดิน และเทคโนโลยีที่เชื่อมระบบประสาทสั่งการกับการทำงานของอุปกรณ์ ช่วยให้ผู้ป่วยอัมพาตสามารถสั่งการเคลื่อนไหวของอุปกรณ์ได้ เพียงสวมอุปกรณ์นี้
2. EV Wall Charger โดย PTT อุปกรณ์รองรับการส่งข้อมูลการประจุไฟฟ้า เช่น ข้อมูลผู้ใช้บริการ ข้อมูลสถานะของอุปกรณ์ EV charger โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ผ่านแอพพลิเคชั่นบน smart phone และนำข้อมูลมาวิเคราะห์พฤติกรรมการประจุไฟฟ้าได้
3. Inclusive IoT business โดย PTT โครงสร้างพื้นฐาน Internet of Things (IoT) ที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และผลักดันการดำเนินธุรกิจ S-Curve โดยใช้นวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาไปสู่ Smart City
4. Drone stock counting โดย PTT Digital โดรนสำรวจสินค้าคงคลังอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีผู้บังคับ ทำให้การตรวจนับสินค้าคงคลังแม่นยำขึ้น และลดความเสี่ยงและอุบัติเหตุจากการตรวจนับโดยมนุษย์

         นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมนำบัตร PTT Blue Card มา Scan QR code ตามจุดต่างๆ ภายในบูธเพื่อแลกรับของรางวัล และยังมีการเล่นเกมตอบคำถามแลกรับของรางวัลด้วย โดยพนักงาน PTT Digital และพนักงานกลุ่ม ปตท. สามารถเข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลอันน่าภาคภูมิใจของกลุ่ม ปตท. พร้อมร่วมกิจกรรมสนุกๆ ได้ที่บูธ D05 อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งแต่วันนี้ - วันอาทิตย์ที่ 23 ก.ย. 61 เวลา 10.00 – 19.00 น.

 

 

 

 


19 ก.ย. 2561 - 23 ก.ย. 2561