ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่าง พีทีที ดิจิตอล และ หัวเว่ย ประเทศไทย

ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่าง
บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด และ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

 

         นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่าง บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด กับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี นางอรวดี โพธิสาโร กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด และ นายเมิ่ง เฉียง ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนาม โดยเป็นความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์ ดิจิตอลโซลูชันส์ ดิจิตอลแพลตฟอร์มและศูนย์ข้อมูล เพื่อเสริมศักยภาพให้กับบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ในการขับเคลื่อนงานเทคโนโลยีดิจิตอลให้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ต่อไป


25 มิ.ย 2561 - 25 มิ.ย 2561