ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่าง PTT Digital และ IBM

ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่าง
บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด และ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

 

         นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิตอล บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และกรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด  และนางพรรณสิรี อมาตยกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด ร่วมเป็นประธานในการลงนามความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด และบริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด โดยมี นางอรวดี โพธิสาโร กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด และนายเจมส์ โคสิส พาร์ทเนอร์และรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจไอบีเอ็ม โกลบอล บิสสิเนส เซอร์วิส บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด เป็นผู้ลงนามฯ เพื่อร่วมกันวิจัย และพัฒนาในด้านที่เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ Digital solutions (อาทิ Internet of Things, Blockchain เป็นต้น) ความร่วมมือด้านดิจิตอล Smart City Platform, Networking, Cyber security และ Data Center)
         ทั้งนี้ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และแสดงความยินดีในการลงนามความร่วมมือด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม ในครั้งนี้

 


16 พ.ค. 2561 - 16 พ.ค. 2561