ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่าง PTT Digital และ CISCO

ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่าง
บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด และ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

         นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และ นายนาวีน เมนอน ประธานบริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ จำกัด ภาคพื้นเอเชียน ร่วมเป็นประธานในการลงนาม “ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ระหว่าง บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด และ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี นางอรวดี โพธิสาโร กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด และ นายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ลงนามฯ เพื่อร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีด้านดิจิทัลสนับสนุนการขับเคลื่อนธุรกิจ กลุ่ม ปตท. สนองนโยบายการขับเคลื่อนสู่ “ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาลต่อไป

 


23 ก.พ. 2561 - 23 ก.พ. 2561