“พีทีที ดิจิตอล” ร่วมกับ “ไรส์” เปิดตัวโครงการ D-NEXT

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา  นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี และวิศวกรรม บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด เป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการ “
D-NEXT by PTT Digital x RISE” โดยความร่วมมือของ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด (PTT Digital) ร่วมกับ ไรส์ (RISE) สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กร และสตาร์ทอัพ เปิดรับสตาร์ทอัพชั้นนําจากทั่วภูมิภาคอาเซียนเข้าสู่บูทแคมป์ (Boot Camp) เพื่อพัฒนาศักยภาพ การสร้างโปรแกรมสนับสนุนธุรกิจ ยกระดับสตาร์ทอัพสู่การเป็นธุรกิจดิจิทัลชั้นนําของภูมิภาคอาเซียนในอนาคตพร้อมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ทำงานร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท.

            นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี และวิศวกรรม บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และประธานกรรมการบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด กล่าวว่า “กลุ่ม ปตท. มุ่งที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และการเติบโตของบริษัทในโลกยุคใหม่ ซึ่งที่ผ่านมา กลุ่ม ปตท. ได้นําเทคโนโลยีใหม่ ๆ อาทิ Big Data, Blockchain ฯลฯ มาใช้จนเกิดผลสำเร็จ เป้าหมายของเราคือการนํา กลุ่ม ปตท. ก้าวไปข้างหน้าในโลกที่ธุรกิจต่างแข่งขันกันด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยมี บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ในฐานะ Flagship การดำเนินงานด้านดิจิทัลของ กลุ่ม ปตท. เป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรและกระบวนการดำเนินธุรกิจไปสู่รูปแบบดิจิทัล “
Digital Transformation” ภายใต้ทิศทางการดำเนินธุรกิจของ กลุ่ม ปตท. ที่มุ่งพัฒนาให้ภูมิภาคอาเซียนเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคง และยั่งยืน

            สำหรับ “D-NEXT by PTT Digital x RISE” นี้ PTT Digital ได้ร่วมกับ RISE จัดตั้งโครงการขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้กับสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพ ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนวัตกรรม เพื่อเสริมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม ปตท. และขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ของ PTT Digital โดยมุ่งหวังให้โครงการ D-NEXT เป็นประตูเปิดกว้างให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีมุมมอง และแนวคิดที่แตกต่างออกไป ได้มีโอกาสสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ สร้างตลาดใหม่ ๆ และขยายธุรกิจร่วมกันกับเรา โดยโครงการนี้จะส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของสตาร์ทอัพ ในภูมิภาคอาเซียนให้แข่งแกร่งเทียบเท่าระดับสากล ลบข้อจํากัดด้านพรมแดน สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของภาครัฐอีกด้วย

            นางอรวดี โพธิสาโร กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด เผยถึงรายละเอียดโครงการว่า “PTT Digital ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เข้ามาช่วยสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจพัฒนาแบบก้าวกระโดด จะช่วยผลักดันให้ กลุ่ม ปตท. บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้เร็วขึ้น และเล็งเห็นถึงความสามารถของสตาร์ทอัพภูมิภาคอาเซียนจึงเป็นที่มาของการริเริ่มโครงการ “
D-NEXT” โดยจะเปิดรับสมัคร สตาร์ทอัพที่สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งทางออนไลน์ ทางเครือข่าย RISE และรับสมัครตามกิจกรรม Roadshow ใน 5 ประเทศอาเซียน ประกอบด้วย ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเฟ้นหาสตาร์ทอัพ จํานวน 15 ทีม เข้าร่วมบ่มเพาะศักยภาพจากเมนเทอร์ที่มากประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ตลอดระยะเวลา 3 เดือน เพื่อให้ได้สตาร์ทอัพที่มีศักยภาพระดับโลก มาร่วมกันพัฒนานวัตกรรมสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่เติบโตแบบก้าวกระโดด (Growth Hacking) ขยายโอกาสทางธุรกิจร่วมกันกับเรา”

            ด้าน นายแพทย์ ศุภชัย ปาจริยานนท์ ผู้ก่อตั้ง RISE สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กร และสตาร์ทอัพ  เปิดเผยว่า “อาเซียน เป็นตลาดแรงงานที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก ด้วยจำนวนประชากรกว่า 620 ล้านคน รองจากประเทศจีน และประเทศอินเดีย เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน มีการเจริญเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 5 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 และมีผู้ใช้งานดิจิทัลเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 ซึ่งเป็นจำนวนกว่า 200 ล้านคน ทำให้เศรษฐกิจดิจิทัลเติบโตไปถึง 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โครงการนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีที่สตาร์ทอัพในภูมิภาคจะร่วมมือกัน โดยมีประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางพร้อมผลักดันขยายเครือข่ายในการทําธุรกิจของตนสู่วงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการนี้ดำเนินการโดยบริษัทในกลุ่ม ปตท. ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทย ประกอบกับประสบการณ์ของ “
RISE” สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กร และสตาร์ทอัพ ที่สร้างนวัตกรรมให้แก่องค์กร ภาครัฐ และเอกชนมาแล้วกว่า 1,000 ราย ภายใต้แนวคิด “Accelerate Your Potential” ด้วยการเติมเต็มทุกองค์ความรู้รอบด้าน    ผู้เชี่ยวชาญ และเครือข่ายระดับโลกทั้งในทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปเอเชีย จึงช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนเงินทุน เพื่อการเติบโตอย่างก้าวกระโดดขององค์กรและสตาร์ทอัพได้อย่างยั่งยืน”

            ทั้งนี้ ทีมที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ อาทิ การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ โดยการออกแบบโปรแกรมเร่งสปีดการเติบโตแบบเฉพาะเจาะจงได้รับโอกาสในการดำเนินธุรกิจกับบริษัทในกลุ่ม
ปตท. และนำเสนอผลงานกับนักลงทุนจากทั่วทั้งภูมิภาคโดยไม่มีสิทธิ์การเข้าร่วมถือหุ้นหรือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานของสตาร์ทอัพใดๆ และไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดโปรแกรม ระยะเวลา 3 เดือน และ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
D-NEXT by PTT Digital x RISE" สามารถสมัครได้ทาง www.riseaccel.com/dnext ระหว่าง วันที่ 18 มกราคม - 9 มีนาคม 2561 และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ www.facebook.com/RISEAccelerator  หรือติดต่อคุณอนัญญา พานิชศิริ ผู้ประสานงานโครงการ โทรศัพท์ +66626365463 อีเมล hi@riseaccel.com และคุณศุภกร จูฑะพล ส่วนการตลาดบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด โทรศัพท์ +66892549524 อีเมล suppakorn.c@pttdigital.com
 

 


18 ม.ค. 2561 - 18 ม.ค. 2561