PTT Digital มอบทุน และความร่วมมือทางการศึกษาให้กับ KVIS

PTT Digital มอบทุน และความร่วมมือทางการศึกษา
ให้กับโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS)

         เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด นำโดย คุณอรวดี โพธิสาโร กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน มอบทุน และความร่วมมือทางการศึกษา ซึ่งมีมูลค่ารวม 5,135,000 บาท ให้กับโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) โดยมี ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เป็นประธานในพิธีมอบทุน และกล่าวขอบคุณผู้มอบทุน ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง

         เนื่องจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งที่ชัดเจน ที่จะมุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียนให้เป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นทิศทาง นโยบายของกลุ่ม ปตท. ที่จะพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกและบุคลากรชาติให้มีศักยภาพนั้น ในวันนี้บริษัท พีทีที ดิจิตอล จึงขอร่วมเป็นหนึ่งในการเสริมสร้างโอกาสของโรงเรียนกำเนิดวิทย์เพิ่มเติม ในการพัฒนากำลังคนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ


18 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560