PTT ICT ได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2017

บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด ได้รับรางวัล
"Thailand ICT Excellence Awards 2017"
ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน

 

         บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด (PTT ICT) ได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2017 ระดับ Excellence ในโครงการ Multiple platform Integration for Digital Business Transformation สาขาพัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core Process Improvement Projects) ในงาน Thailand ICT Management Forum 2017 โดย คุณอรวดี โพธิสาโร กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด และคุณแสงทิพย์ จุรีกานนท์ Corporate Services Vice President เป็นผู้แทนขึ้นรับมอบรางวัลจาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพมหานคร

          นับว่าเป็นผลงานที่ยืนยันความสำเร็จอีกระดับหนึ่ง เป็นความภาคภูมิใจของบริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการคิดค้น พัฒนาการบริหารจัดการเทคโนโลยีให้เป็นระบบ และเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจในวงกว้าง ซึ่งโครงการ Multiple platform Integration for Digital Business Transformation นั้น เป็นการพัฒนาระบบทั้งระบบเทคโนโลยี และการถ่ายทอดองค์ความรู้สำหรับการใช้งาน ในแต่ละกระบวนการขององค์กร ได้แก่ กระบวนการจัดหางบประมาณ กระบวนการขาย กระบวนการคัดเลือกพนักงาน และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดย บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด มุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบความสำเร็จกับการพัฒนาระบบและถ่ายทอดความรู้ให้กับบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทภายนอกต่อไป

 


30 มี.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2560